Program

Pokozki rogalowe

Podstawowóm ofertóm Muzeum sóm pokozki na żywo prowadzóne bez Rogalowego Mistrza i echt poznanioka ? Wuje Binia.

Wew programie pokazu:

 • Zez czgo sóm stetrane rogole, czyli receptura i składniki używane do jych pieczynio.
 • Skiedy sie wew Poznaniu wziyny rogole? Legynda.
 • degustacja Rogali
 • Wspólne, ceuzamen do kupy, tetranie ciasta i pieczynie rogali świytomarcińskich przy użyciu zabytkowych porzóndków.
 • Łejery ale dobre! Spucniyńcie rogoli świyntomarcińskiych.
 • Godómy po naszymu, czyli poznańsko gwara.
 • Multimedialno prezentacjo ło historii i dumach Poznanio.
 • Zwiydzanie łorginylnego, renesansowygo wnyntrza kaminicy.
 • Certyfikaty czeladnicze i spólno fotegrafka. (To majóm ino grupy zorganizowane, nie).

Tako jedno pokozka pieczynio rogola to tak sie godo, ale ni ma nic do śmiocio, óna ci zajmuje dobre 45 min. A takiych pokozek, to jes pore na dziń. Szpycni so, tej, ino na ceny i terminy.

Pokozki rogalowo-koziołkowe

?Pokozki rogalowo-koziołkowe? to ci sóm takie same jak pokozki rogalowe, ale łobejmujóm jeszczy dóetgo szpycowanie zez łokiyn Muzeum na koziołki, jak sie óne bómbióm. A że sie óne bómbióm ino roz na dziń, to pokozka może być tyż ino roz na dziń wew naszym Rogalowym Muzeum.

 • Bydziecie stojeć dokładnie na wprost koziołków i bydziecie mieli możność szysko dokładnie szpycować. Ino tu łod nos szysko jes dobrze widać.
 • Bydziecie szpycować ponad glacami drygiych turystów, i nikt wóm nie byńdzie przeszkodzoł. Bydziecie tyż mieli możność poczuć wyjontkowóm atmosfere, któro zawsze towarzyszy obglondaniu bómbióncych sie koziołków.
 • Lornetki sóm dostypne tu u nos na miejscu. Bez lornetke (zoboczycie dokładniusińko mechanizm koziołków i hejnaliste jag graje na trómbie ? oż mu poliki chodzóm i kluka mu sie ruszo). To mocie możność zoboczyć ino sa styndy! Dzie ińdzi tegó nie widać!
 • Łopowiymy wóm legynde ło tym, skiendy sie wziyny koziołki wew Poznaniu.
 • Nawet jagby buła gisówa, czy zimno, czy co inne, to u nos wew muzeum jes suchusińko i cieplusińko. I sie na koziołki szpycuje wew kómfortowych warunkach. Jag u babusi spłod pierzynki.

Pokozki sie zaczynajóm się o 11.50 i trwajóm tak z 55 min. Szpycni so, tej, ino na ceny i terminy.

Rogalowe pamióntki

Na miejscu można dostać kupić wuchte łorginalnych pamióntek zwiunzanych zez rogolami i Poznaniym. Som to, np. świyżusińkie rogale świyntomarcińskie wew specjalnych upominkowych pudołkach, magnesy, biżuteria, kartki pocztowe i kupa innych klesmyntów.

 • polub nas na: