Bileta

Godziny

Pokozki rogalowe

12:30, 14:00. 15:30  

9:30*, 10:00* i inne* *Grupy złorganizowane od 15 osób mogóm sie tyż umowiać te i drugie godziny ? sie zapytej

Pokozki rogalowo-koziołkowe

Tylko 11:00 Przyknajcie sie, wiara, 10 minut do pokazki i czekejcie na dole, przed budynkiym oż sie któś łod nos dó wos przyknai. I żebyście nóm nie dzwónili po dzwónku, ażeby! Skrómniucho so stojeć ko dźwi i na pewno sie dó wos chtóś przytrajto. Nieczynne wew pońdziałki.

Zakup biletów

Na roz do Muzeum może wliź 50-60 osób. Ino ta wiara co mo potwierdzonóm rezerwacjóm grupowom wlizie na zicher. W przypadku gości indywidualnych ? wlizie ino ta wiara, co piyrszo sie przyknai. Pokozki robiymy jag sóm przynojmni 4  łosoby. Grupy od 15 osób proszymy, żeby so wcześni rezerwowały pokozke.Zobocz jak jes ajnfach zarezerwować. Goście indywidualni i grupy mniejsze czym 15 osób mogóm so kupować bileta na 10 minut przed kóżdom pokozkóm. Jag już, wiaruchna, kupicie bileta, nie dzwóńcie nóm po dzwónku, ażeby! Jak so bydziecie skrómniucho ko dźwi stojeli, to na pewno sie dó wos chtóś przytrajto.

Cynnik

Bileta indywidualne Pokozki rogalowe Pokozki rogalowo-koziołkowe
Gzuby do 16 lat, studenci do 24 lat 29 zł /os. 34 zł /os.
Dorosło wiara (pow. 16 lat) 33 zł / os. 37 zł /os.
Dedicated shows in English / en Francais ask us ask us

Grupy, co sie przód zarejestrowały, nie płacóm dodatkowych bejmów za opiekuna. Wew cynie biletów sóm już rogale świętomarcińskie do spucniyńcio.

Dzie my sóm?

mapka

Stary Rynek 41, sie czea wkantolić bez dziedziniec od ul. Klasztorny 23. Proszymy, wiaruchna, jak już sie przytrajrocie dó nos na pokozke, żebyście so skrómnichno stojeli i czekali na dziedzińcu ? chtóś tam łod nos na 10 minut przed pokozkóm przylizie, sprzedo bileta i Wos zaprowadzi do Muzeum.

Udogodninio

Bydziecie mieli u nos możność dostać kupić rogale świytomarcińskie na wynos wew pamióntkowych pudołyszkach, knipy o gwarze poznański jeszczy inne pamiuntki. Zabytkowa klatka schodowo nie jes jeszczy dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rezerwacje dla grup

Grupy od 15 osób so powinły wcześni rezerwować pokozke ? nojlepszo, nojbarzy pojedyńczo bydzie rezerwacja on-line za pomocą wygodnego kalyndorza. Wizyty można tyż rezerwować bez telefón od wtorku dó piunku łod godz. 10:00 dó 15.30 pod numerym: +48 690 077 800

Po jakiymu godómy podczas pokozki

Pokozki sie odbywają się wew jyzyku polskiym (zez elementami gwary poznański) lub ? jeśli na sali sóm zagramanicznioki ? dwujynzycznie zez angielskim. Dedykowane pokazy wew jyzykach łobskiych po hamerykańsku możliwe są dla grup zez wcześniejszóm rezerwacjóm.

Regulamin Muzeum

Suchejcie się wiara Wuja Binia i Rogalowego Mistrza. Uważajcie na zabytkowe wnętrze lokalu i wyłączcie telefóny.

  • polub nas na: