Ło muzeum

Na chybcika

Rogalowe Muzeum Poznanio

to jes sóm środyszek naszych poznańskich tradycji i kultury. Te muzeum jes wew samiuchnym sercu Poznanio ? na Starym Rynku. Jagbyście so stanyli wew łoknie tego muzeum, to byście so mogli, wiaruchna, szpycnóńć na wieże ratuszowóm, co sie na ni bómbióm koziołki, nie.
Te muzeum jes do szyskich, co by chcieli lepij poznać nasze miasto, naszóm gware i tradycjóm. Wpucnóńć so dobre rogole i sie nauczyć je tetrać. A szysko to bez sie gupigo stalowanio ino na szportownie i zes fifym (znaczy sie swobodnie i na wesoło, nie). Tam sie wiara za specjalnie nie sztyftujecie (sie nie ubiyrejcie jag do koscioła, nie), bo sie wóm klunkry poklakrajóm i zaś sie bydziecie musieli chyndożyć. A my chcymy, żebyście razym zez nami te rogale tetrali, bo sie inaczy nie nauczycie.
Zaproszómy do nos szyskiych: poznanioków ze Poznanio i zes landów i hubów, turystów Poloków i zagramanicznioków.
Co mielim jeszczy powiedzieć, nie skłamać?? Robiymy spotkania do firm takie, żeście jeszczy takich, wiaruchna, nie widzieli! Sie nachichrocie, spucniecie se co dobrygo i glugniecie. Jyno uwożejcie, bo jag dó nos przyjedziecie, to sie wóm nie byńdzie fciało do roboty na funkte wrocać! Sie dwa razy zastanówcie, nie.
Robiymy tyż, jak to pozywajóm, warsztaty edukacyjne, do gzubów zez lani. Pomogómy bakalorzóm wew regionalny edukacji.

Zobacz film promocyjny
Zobacz film promocyjny

Zobacz film promocyjny
Zaproszómy!

Fotegrafki

Partnerzy

Ta wiara co nóm pómogo i nos wspiero.

Partner, jak to pozywajóm, strategiczny

Nojwiency nóm pomogo Fawor. To jes tako wielgachno piekarnio, co przwozi świyżusińkie rogole do Muzeum.
Fawor to jes jedno zez nojstarszych i najwiynkszych piekarni i cukierni wew Poznaniu. Założóno jóm jeszczy za Niymca ? wew 1908 roku. To jes oficjalny partner Rogalowygo Muzeum Poznanio. Ón piecze takie echt rogole świętomarcińskie zez certyfikatym! Takie bez certyfikatu to sie ani ni mogóm nazywać świyntomarcińskie. Firma Fawor jes znano zes tegó, że sie angażuje wew życie lokalny społeczności i podtrzymuje poznańskie tradycje. I jag óna już coś poznańskigó zrobi, nie, to jes rychtyk!
Najbliższy skład dzie, wiara, możecie dostać kupić rogole świyntomarcińskie i co nie tylko jes pińdziesiunt metrów od wyjścio zez Muzeum, na ul. Wielgi 24. A jagbyście fcieli, sie co wiyncy dówiedzieć, nie, ło tym co to jes za jedyn tyn Fawor, co óni tam piekóm i dzie to młożno dóstać kupić, nie. To so szpycnijcie na www.fawor.pl

Partnerzy tematyczni

Fifne Studio. Kreatywni wykonawcy animacji Rogalowa Historia Poznania. I filmu promocyjnego. Z Poznania;-)
DAGADANA. Nietuzinkowy poznańsko-ukraiński zespół, którego próbki można usłyszeć w filmie promocyjnym Muzeum.
Wydawnictwo Albus. Eksperci od gwary poznańskiej
Dr Anna Przywecka-Grześkowiak. ekspert w dziedzinie historii Rogali Świętomarcińskich z Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie,

  • polub nas na: