Coś fajnygó

Rogale świytomarcińskie

Poznej, stetrej, spucnij rogole świytomarcińskie

rogale

Poznańskie rogole świytomarcińskie to nie sóm takie zwykłe rogole, nie. Takie zrobić to nie jes tag ajnfach. To sóm szlachetne rogole zez nadziyniym zez biołygo maku. Te rogole sóm ci od ponad 150 lat nojważniejszym poznańskim słodkiym (znaczy ciastym). Dzisiej majóm óne specjalny status Chronióygo Łoznaczenio Geograficznego ? mogóm powstawać ino wew Wielkopolsce i to weduk ściśle określony receptury. Jak sie już jes wew Poznaniu, to trzebno przynojmni jednygó so spucnóńć, a i dó famuły jakigóś zabrać!
Dowiydz się wiyncy
Wew Rogalowym Muzeum łopowiymy wóm legyndy ło tym, skiyndy sie wziyny rogole, pokożymy wóm jak i zez czegó sie je robi, a zaś wóm je dómy dó spucniyńcio. Ale czym bydziecie je mogli spucnóńć, to bydziecie je tetrać razym zez Rogalowym Mistrzym, przy użyciu tradycyjnych porzóndków cukierniczych. Po dródze zoboczycie tyż fotegrafki i reklamy zwiunzane zez historióm rogoli.

Gwara poznańsko

Chcecie godać po poznańsku?

gwara

Gwara poznańsko to jes gwara miejsko. Godali nióm mieszkańcy miasta i hubów od XIX wieku. Wew ty naszy gwarze sóm wymyrdane cuzamen do kupy: jynzyk łogólnopolski, wielkopolskie gwary ludowe i nimieckie szprechanie zez czasu zaboru pruskiygo. Do dzisiej jeszczy możno tóm gware usłyszeć wew Poznaniu, jak sie dobrze klapioki nastawi.
Wew Rogalowym Muzeum poznocie wiele charakterystycznych do Poznanio ausdrucków ? nie ino: “tej”, “wiara” czy “pyry”, ale jeszczy wiyncy. Tu dowiycie się m.in., co to są “młodzie”, chto jes “szplin” i co to sie znaczy “mieć fifa”. Nauczycie się tyż śpiywać po naszymu, czyli godać zez charakterystycznóm poznańskóm intonacjóm.

Rogalowo historia Poznanio

Dumy Poznania? wew rogalowy wersji

animacja

Co buło nojważniejsze wew dziejach Poznanio? Co dzisiej jes wew niym takiygó wyjątkowygó? Tego wszystkiego wew skrócie sie dowiycie zez Rogalowy historii Poznanio ? jedyny na świecie ?rogalowy? ? jak to pozywajóm ? animacji. Tóm animacjóm możecie so obglondnońć ino wew Rogalowym Muzuem Poznanio ? nigdzie wiency ji nie zoboczycie. Nawet wew Luwrze, Museo del Prado abo Ermitażu, czy dzie tam byście sie jeszczy nie zatrajtali!

Poznański renesans

Perły poznańskiygo renesansu

renesans

Rogalowe Muzeum Poznanio sie mieści wew zabytkowy kaminicy na Starym Rynku, jedny zez nojlepi zachowanych łod zniszczyń wojynnych. Te chate to ci zbudowali jeszczy wew złoty epoce naszygó miasta ? znaczy wew renesansie, nie. Wew środku możecie se poszpycować m.in. na łorginalny drzewianny strop kasetónowy, na łobrazy co sóm namalowane na ścianach jag na płótnie, nie. Możecie so obglondnoć, jakie ci kiedyś buły jadalki, sypialki, bawialki itd. Zoboczycie tyż to, co majstry znojdły jag robiuły remónt ty chaty: np. malusińkóm ciżemke ? znaczy sie taki paputek do gzubka. Bez łokno można szpycnóńć na ratusz i kolorowe kaminiczki budnicze.

Poznańskie koziołki

Zbliżynie na koziołki

koziołki

Zez łokiyn Muzeum rychtyk widać wieże ratuszowom, co sie na ni bómbióm te koziołki, co je zno świat cołki. Jag bydziecie szpycować na te koziołki bez łokno Muzeum, to nawet jagby buł nojwiynkszy gis, to wóm na glace woda nie poleci. I jeszczy so możecie kiknóńć na nie bez lornetkę, nie, to sie wóm bydzie zdawało, że sie óne bómbióm u nos na parapecie. A jagbyście sie usiedli abo ustawili u nos wew łoknie i sie odebrali na tle tych koziołków (znaczy se zrobili fotegrafke, nie), to już wogle!
A jak sie bydziecie szpycować na te koziołki i sie na jych tle łodbiyrać, to wóm łopowiymy legende ło tym, skiendy sie łóne wziyny.

  • polub nas na: